اگه‌ بخت‌ِ آدم‌ توي‌ سوراخ‌ وافوره‌، بذار همانجور تنگ‌بمونه‌!

چند خط از بخش‌ بيست و يکم کتاب رمان سينما  هرچه‌ شب‌ به‌ سياهي‌ مي‌زد و ته‌ مي‌كشيد، صداي‌ پاي‌ مادر،انعكاس‌ِ زماني‌ِ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید
شهریور 89
1 پست
مرداد 88
1 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
3 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
3 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
4 پست
دی 85
3 پست
آذر 85
4 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
4 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
3 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
19 پست
بهمن 84
25 پست
دی 84
28 پست
آذر 84
31 پست
آبان 84
30 پست
مهر 84
22 پست
شهریور 84
19 پست
مرداد 84
29 پست
تیر 84
3 پست