گريه های دريايی چه ساحليچه تماشاييتمام كودكي ام روي كول تنهايي استگذشته اسكلهپيري بلمجواني موجدلم مساحتي از گريه هاي دريايي استنهنگ ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 10 بازدید
خواب هاي سفيد                محمودطياری گنجشكانِ بوسه هاي تو عطربارِ بزاقِ كدام دهان اند دانه چينِ كدام …؟دام ؛ آتش بيارِ معركه ي كدام ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 10 بازدید
شهریور 89
1 پست
مرداد 88
1 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
3 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
3 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
4 پست
دی 85
3 پست
آذر 85
4 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
4 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
3 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
19 پست
بهمن 84
25 پست
دی 84
28 پست
آذر 84
31 پست
آبان 84
30 پست
مهر 84
22 پست
شهریور 84
19 پست
مرداد 84
29 پست
تیر 84
3 پست