خونابه انار بامِ جنگل،سپيد و مِه آلودراهْ سنگين و برف:بار و بار چرخ ريسك دم‌چكان در بادچرخبالِ كلاغ:قار و قار شاخه‌ها در غلاف ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 11 بازدید
شب تاب پريشانم مي كند گيسوانِ بربادْ پيچ خورده ات عسل گونه چشمانت ، راه بر اندوه و گريه مي بندد ؛                          مانيا!                         دوشنبه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 9 بازدید

خسوف

خسوف شبغلامباره اي ستنشسته بر تختِ آبنوسيِ ماه گرداگردكورسو مي زنندمغبچگان  ستارگانِ سياه دلمبه گنبد و اين بارگاهگرفته غمبه طشت مسی  سينه ام می ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 12 بازدید
شهریور 89
1 پست
مرداد 88
1 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
3 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
3 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
4 پست
دی 85
3 پست
آذر 85
4 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
4 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
3 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
19 پست
بهمن 84
25 پست
دی 84
28 پست
آذر 84
31 پست
آبان 84
30 پست
مهر 84
22 پست
شهریور 84
19 پست
مرداد 84
29 پست
تیر 84
3 پست