شعر

                                                           دو سنگِ سپيد   كدام باغ ليموهايش دست چين و سنگي است ؟                                        - تن تو! كدام انارستان برشاخسارانش ، سلاطين شعله ورند ؟ - دهان ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 9 بازدید

شعر

حروف سنگي   دختركانِ روزنامه با شهر فاصله دارند يك خيابان ميانه‌شان بهم خورده است با خوانندگانِ ته شب: و آجان! با نصبِ چراغ هايِ قرمز بر سرِ چهارراه‌ها آنها آه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 8 بازدید
شهریور 89
1 پست
مرداد 88
1 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
3 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
3 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
4 پست
دی 85
3 پست
آذر 85
4 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
4 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
3 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
19 پست
بهمن 84
25 پست
دی 84
28 پست
آذر 84
31 پست
آبان 84
30 پست
مهر 84
22 پست
شهریور 84
19 پست
مرداد 84
29 پست
تیر 84
3 پست