شعر

حروف سنگي

 


دختركانِ روزنامه

با شهر

فاصله دارند يك خيابان

ميانه‌شان بهم خورده است

با خوانندگانِ ته شب:

و آجان!

با نصبِ

چراغ هايِ قرمز

بر سرِ چهارراه‌ها

آنها آه مي‌كشند

با حروفِ سنگي

در بيابان‌!


بهار 73

/ 1 نظر / 10 بازدید
مانيا

آااااااه..خيابان يک طرفه...دخترکان ته شب...