شعر

به سوي مغرب

 

.

هفت پرِ كاه

مانده به غروب

نام تو را به چلچله مي گويم

سقفِ نگاهم

آشيانه ي خيسِ جوجكانِ هنوز به دنيا نيامده

مي شود !

                                           تنها

                                       بهار مي شكند

                                     اندوهِ كوهيِ مرا

سيلابهاي بهاري

عشقِ مرا با شكوفه ي بادام

مي شويند

چلچله

نام تو را به منقار دارد

و با لبانِ من به سويِ مغرب بال مي زند!

                                                                                                   آذر 74

/ 1 نظر / 8 بازدید
مانيا

بال می زند تا چلچله ها دوباره از بهار زاده شوند...