بازار روز

1

صبحگاهان،

چه شلوغ و پر آدمك است،

بازار روز:

يك تاكستان چشم ، يك نگارستان ابرو

يك بهارستان دست، يك نيستان آرزو

صبحگاهان

 چه شلوغ و پر آدمك است

                                  بازار روز

**

انبوه زنان محجبه، با النگوهاي نمايشي

مردان سفيد و زاغ، با چوقاي تالشي

- راه بندان؟

نه! حنابندان است:

                               بازار روز.

**

به و،

ازگيل و سيب ترش و انار

كلم و گوجه، بادرنگ و خيار

مرغ و ماهي، دنبلان و جگر

چشم حسرت، هر طرف در كار

استخوان، لاي زخم

                  پنهان است  

                              بازار روز

 **

بچه را دست و پا ،

به چوب و فلك

زن در آنجا، شكسته بيني و فك

گر شكايت كند، از آن تنه لش…

مي زند خانه را او آتش

جاي مرد ، بي گمان، زندان است

بچه بيمار، آتش تب او…؟ 

كار ناكرده را

پشيمان است!

**

بوي كافور مي دهد، بازار

كاش مي شد زد،

يكي را دار!

مردك غول، نشسته در خانه

زن بي پول رفته تا بازار

پسرك راهِ مدرسه، ناشتا

دخترك مانده بي ناهار، آنجا

گريه درمان؟

- سفره بي نان است

                       بازار روز

**

آن بي نوا به ساز،

مي گويد از نيازِ به خرما و عطر نان

او با تلاوت قرآن،

سوگند مي خورد، به هفده ركعت نماز،

دارد نياز:

به پول اندك وزردك،

تخم اردك و غاز!

**

در پيش رو

زنبيل پر ز كاه ، زن پا به ماه

چاقوي تيغه كُند و، خونِ دلمه شده،

سركنده، مرغ گردن لختِ پاكوتاه، در بازار سياه

مرغ، بريان …

آري ، بر سفره ي خان است

                                    بازار روز

 **

درويش،

با تفاله ي مو، آبشار ريش

هو حق كنان،

مي جست نان خويش

انگار داشت جاي پول، به كشكول

سيب تُرش،

بي روي خوش

آماده فرود تبرزين،

بر فرق نوشكافته ي پرده دار پير

**

يك مارگير

موش، به قفس مار مي بَرَد

كار دعا،

به صاحبِ قرآن

سكه باران است

در بازر روز

2

افتاده در خانه،

دراز به دراز

سيگار بي صاحب، روي لبش

پيچ راديو باز

انگار زده به سرش، پاك شده ديوانه

بي مشغله و درآمد، مي لاسه با بيگانه!

جاي او، حالا؟ -:

در زندان است

بازار روز

**

كو يك سير گوشت؟

كو يك مثقال كره؟

صبح بي بي سي، شب آمريكا

ببينه چه خبره …

مثلا شوهره!

باد كردن بچه ها:

هر روز باقالاقاتق، هر روز ترش تره!

 **

صبحگاهان،

چه شلوغ و پر آدمك است

بازار روز.

پول و كالا، آفت جان

دزد ايمان است

                       بازار روز

3

بنجل فروشان،

با چوب ارزاني

به كله ي گران فروشان مي زنند

گران فروشان

فرصت سرخاراندن را

ازاوباشان گرفته اند!

بي نوا، انسان:

مرگ ارزان است

در بازار روز.

                       رشت / 65- 1385

/ 1 نظر / 11 بازدید
متهم

سلام وبلاگ قشنگي داري. اميدوارم موفق باشي خوش بحالت، نه بخاطر قشنگي وبلاگت خوش بحالت، نه بخاطر زنده بودنت خوش بحالت، بخاطر آزاد بودنت بدا بحالم، چون فقط تا چند روز ديگه آزادم! اميدوارم که تو اين مدت کمي که مي تونم به وبلاگم سر بزنم، شما رو هم ببينم. در ضمن خوشحال مي شم که با هم تبادل لينک کنيم به اميد ديدار، اي انسان آزاد