پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1386

شعر

                                                           دو سنگِ سپيد   كدام باغ ليموهايش دست چين و سنگي است ؟                                        - تن تو! كدام انارستان برشاخسارانش ، سلاطين شعله ورند ؟ - دهان ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 9 بازدید