پست های ارسال شده در فروردین سال 1386

شعر

حروف سنگي   دختركانِ روزنامه با شهر فاصله دارند يك خيابان ميانه‌شان بهم خورده است با خوانندگانِ ته شب: و آجان! با نصبِ چراغ هايِ قرمز بر سرِ چهارراه‌ها آنها آه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 10 بازدید