پست های ارسال شده در آدر سال 1385

شب تاب پريشانم مي كند گيسوانِ بربادْ پيچ خورده ات عسل گونه چشمانت ، راه بر اندوه و گريه مي بندد ؛                          مانيا!                         دوشنبه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 7 بازدید