انسان‌ِ گناه‌ريخته‌ي‌ تبرك‌يافته!

چند خط از بخش‌ سی و يکم کتاب رمان سينما 

خب‌ من‌ خيال‌ نمي‌كردم‌ با اتفاقي‌ كه‌ افتاده‌، او بِهِم‌برگ‌ بزند و اعتبار خودش‌ را پيشم‌ مخدوش‌ كند. او به‌ خاطرِ اُفت‌ِجايگاه‌ و ضايعات‌ِ ذهني‌اش‌، انسان‌ِ گناه‌ريخته‌ي‌ تبرك‌يافته‌اي‌ شده‌بود. رابطه‌اي‌ ستايش‌آميز كه‌ بيشتر از جانب‌ خالق‌، معطوف‌ به‌ اومي‌شد.

/ 1 نظر / 7 بازدید
مانیا

انسان گناه ريخته!!!!چه قدر تناقض! انگار انسان با گناه نمی تونند که از هم جدا باشند...جز اين که ديوونه شده باشه...