شعری از نويسنده رمان سينما


لُپ گُلي

اگر پروانه ي سفيدي ديدي
به گردِ گل سرخ
مرا از خاربرگ ها بگير

من نيز اگر گل سرخي ديدم
با عطري در مشامِ باد
تو را مي چينم

لُپ گليِ من
ميانِ من و تو، شمعي است
اما شب نيز هست: خوش و كوتاه!

محمود طياری

/ 1 نظر / 8 بازدید