شعر

صدف

من آن شعري

كه با چشم تو گفتم

دو مرواري به چشم بنهاده ، خفتم

صدف راز دل سنگش به من گفت

شدت ‎آويزِ گردن ،

آن چه  سفتم !

/ 1 نظر / 8 بازدید
مهشيد

از شهرهای واقعا جادویی شما لزت میبرم