هفت بند

هفت بند


دلِ پاييزي‌ام را آفتابي
اگر از جنسِ آتش،
يا كه آبي!

من اين سرمستي از چشمِ تو دارم
تو در خُمخانه‌ي شعرم،
شرابي…

تو،‌ ني
من نايِ آتشبانگٍ كوهي
نمی‌آيي به چشمم، مثل خوابي!

http://www.tayari.cast.ir/

/ 1 نظر / 15 بازدید
مانيا

بند به بند ش در هفت بند اسير!