شب تاب

پريشانم مي كند

گيسوانِ بربادْ پيچ خورده ات

عسل گونه چشمانت ،

راه بر اندوه و گريه

مي بندد ؛

                         مانيا!

                        دوشنبه ۲۰ آذر www.mania7.persianblog.ir

/ 1 نظر / 7 بازدید
مانيا

.../ خواندن متن های جناب طياری را ترجيح می دهم....