ابرهای باردار

ابرهاي باردار

باد،
در گيسوانِ بيد
به سفري پريشان مي رود

لبانِ شيري ام
طعمِ نگاهِ عسلي ي تو را
دارد

ابرهايِ باردار
با چهارده پستانِ ماه
گريه ي مرا آفتابي مي كنند

اندوه
اقامه بر سنگ بسته
به سيلابي قامت عشق شسته است!
                
                                            مرداد 74

/ 1 نظر / 11 بازدید
مانيا

پريشان م می کند گيسوان بر باد پيچ خورده ات..عسل گونه چشمانت ،راه را بر اندوه وگريه می بندد