با اين‌خل‌بازي‌هات‌ نمي‌دونم‌ چيكار كنم‌!

چند خط از بخش‌ يازدهم کتاب رمان سينما 

مهسا گفت‌: «يك‌ حس‌ِ ما قبل‌ از تاريخ‌ كه‌ نيس‌؟»
 گفتم‌: «اتفاقاً چرا هست‌!»
 گفت‌: «فيلم‌ نيا!»
 گفتم‌: «دارم‌ تو رو يه‌ جوري‌ به‌ خاطر مي‌آرم‌.»
 گفت‌: «اگه‌ اين‌طوره‌، پس‌ من‌رو جاي‌ يه‌ مهساي‌ ديگه‌ گرفتي‌!»
 گفتم‌: «نه‌.»
 مهسا لب‌ ورچيد، شانه‌ بالا داد و بي‌خيال‌ گفت‌: «با اين‌خل‌بازي‌هات‌ نمي‌دونم‌ چيكار كنم‌!» 

/ 1 نظر / 8 بازدید
مانیا

همه مشکل تعدد زوجيه دارند اين قهرمان داستان شما مشکل تعدد مهسا!!!!