جناغ

جناغ

 

مرا ياد،

ترا فراموش!

- شرط عشق، شرط هميشه!

 آن كه برد،

عشق را برد...

 - آن كه باخت، هميشه را باخت !

دختر: مرا ياد...

پسر: مرا ياد...

آن شرط بسته شد، چيزي شكسته شد!

/ 1 نظر / 14 بازدید
مانيا

و جناغی ميان دستان ما....چيزی شکسته شد