طرح ها

دو طرح روستایی

 


شخم

باقالا می کاریم؛
تو شکم صاحب مرده‌ی خوکه
جوجه هامونم که
شغال می بره...
تازه، نیستی که ببینی
وقتی میرم تو باغ، شخم بزنم؛
دلم چقذه می کوبه، می کوبه!

درو

 از: مجموعه طرح ها و کلاغ ها

برنج ها مونو که بریدیم،
افتاد.
بدجوری هم افتاد...
به رنگش نگاه کن
زردچوبه...
علاج دردش ، مرگ نیست ؟
تو بگو!

/ 2 نظر / 10 بازدید

مانيا

تو بگو...علاج درد زردچوبه رو برنج های نرسیده می دونند و علاج درد جوجه ها رو شغال ها....