...

بدر

با عطرِ تنهايي

از خود ، بدر مشو

اي ماه ! بي گمان ، دلتنگم اين زمان

بگذار شب شود

آنگاه ،

بدر شو !

                                                                بهمن 74

/ 2 نظر / 19 بازدید
مانيا

ماه تنها، ماهی کشید تا بدر شود

مانيا

جنای طیاری چرا نيستيد؟؟؟