حلقه نامزدي


دلم
ميانه ي چاه و
بوي يوسف مي دهد پيراهنم

بي تو
نشانِ قافله اي نيست
در بياباني كه منم

نامت
ميانِ خطبه و گل
حلقه را به پاي چشمِ من نشانده اند!
پائيز 74

/ 0 نظر / 5 بازدید