منظورت‌ دَدَره‌؟

چند خط از بخش‌ بيست و پنجم کتاب رمان سينما 

گفتم‌: «وقتي‌ من‌ تو حنابندان‌ِ زنم‌ نباشم‌، خب‌ معلومه‌ بچه‌ها هم‌نمي‌تونن‌ مال‌ من‌ باشن‌!»
 مهسا گفت‌: «بازهم‌ كه‌ قاطي‌ كردي‌! يعني‌ چي‌ كه‌ توي‌ حنابندان‌ِزنت‌ نبودي‌؟»
 گفتم‌: «مهسا، به‌ كجاي‌ دلم‌ سرك‌ مي‌كشي‌؟ بذار هرچه‌ گريه‌ دارم‌توي‌ عروسي‌ِ زنم‌ بكنم‌!»
 مهسا گفت‌: «براي‌ اين‌ كه‌ زنت‌ عروسي‌ كنه‌، لازمه‌اش‌ اينه‌ طلاقش‌بدي‌، براي‌ طلاقش‌ هم‌ بايد يه‌ بهانه‌ي‌ درست‌ و حسابي‌ داشته‌ باشي‌.مثل‌ ماجراي‌ من‌ و شوهرِ سابقم‌. كه‌ رفت‌ با يه‌ دخترِ نه‌ گل‌ فروش‌، كه‌البته‌ جز پرده‌ي‌ حياش‌ چيزي‌ براي‌ فروش‌ نداشت‌، رفيق‌ شد!»
 گفتم‌: «بهانه‌ لازم‌ نيست‌. اون‌ با يه‌ ماشين‌ِ لكنته‌ زد به‌ جاده‌ خاكي‌ وخودش‌ رو با ما چپه‌ كرد!»
 «قضيه‌ي‌ تمشك‌ رو مي‌گي‌؟»
 «آره‌.»
 «يه‌ جا اين‌ رو شنيدم‌، منظورت‌ دَدَره‌؟»

/ 0 نظر / 4 بازدید