قناری

آواز من

وقتي صداي تو

جامانده در قفس

بس بال و پر فشانده

جدا مانده

از نفس

وامانده در گلو

‘بغضي فشرده دارد و

رؤياي دشت و كوه

                       - تا كوهسار ، هرگز!

آواز من ،

دمساِز بال قناري نيست

دل بي قرار هست و

بهاري نيست .

/ 0 نظر / 9 بازدید